(Bu üniteyi PDF şeklinde İNDİR…)

Günlük (Günce)

Kişilerin yaşadığı ya da tanık oldukları olayları tarih belirterek günü gününe yazdıkları yazı türüne günlük denir. 

Önemli:

Divan edebiyatında günlük türündeki eserlere “ruzname” ya da “vakayiname” denilmiştir.

Tanzimat edebiyatında ise günlük türüne “jurnal” adı verilmiştir. 

Günlük türünün özellikleri

 1. Öğretici metinler içerisinde yer alıp günü gününe kaleme alınırlar.
 2. Yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtırlar.
 3. Bazı bilim, sanat ve siyaset alanındaki kişilerin yaşamlarını anlatan günlükler tarihi olayların aydınlatılmasında kaynak olarak kullanılabilmektedir.
 4. Günlükler, olayı yaşayanlar tarafından yazılabileceği gibi ölümünden sonra yakınları tarafından da yazılabilir.
 5. Günlükler öznel bir anlatımla birinci kişi ağzından yazılır.
 6. Günlükte konuşma diline yakın bir dil kullanılır, kısa ve özlü ifadelere yer verilir.
 7. Günlüklerde genellikle kronolojik bir zaman takip edilir.
 8. Roman, gezi yazısı, anı gibi türlerde günlükler kullanılabilmektedir.

 

Türk Edebiyatında Günlük 

Edebiyatımızdaki günlük türünün ilk örneklerine Divan edebiyatında rastlamaktayız. Divan edebiyatındaki ruznameler bu türün ilk örnekleri olarak kabul edilir. Ayrıca seyahatname, vakayiname ve sefaretname gibi türlerde de günlük türünün özelliklerine rastlanılmaktadır. 

Günlük türünün Batılı anlamdaki ilk örnekleri Tanzimat Döneminde kaleme alınmıştır. Özellikle bu dönemde Batı’yı tanımaya başlayan birçok sanatçı bu türde eserler kaleme almışlardır. 

Önemli: Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk günlük örneği Direktör Ali Bey’in yazdığı Seyahat Jurnali adlı eserdir.

Önemli: Günlük sözcüğünü ilk kullanan sanatçı Falih Rıfkı Atay’dır.

Önemli: Şair Nigâr Hanım’ın Hayatımın Hikâyesi adlı eseri de Tanzimat döneminin önemli günlüklerinden biridir.

Önemli: Günlük yerine “günce” sözcüğünü 1950 yılında Nurullah Ataç kullanmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Nurullah Ataç, Falih Rıfkı Atay, Salâh Birsel, Cemil Meriç, Oğuz Atay, Cemal Süreya, Oktay Akbal, Tomris Uyar, Cahit Zarifoğlu günlük türünde eser yazmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında kaleme alınan ilk günlük örneği Salah Birsel tarafından kaleme alınan “Günlük” adlı eserdir. 

Türk edebiyatındaki önemli günlükler 

 • Oktay Akbal – Anılarda Görmek, Yeryüzü Korkusu
 • Tomris Uyar – Gündökümü
 • Adalet Ağaoğlu – Damla Damla Günler,  Dert Dökme Defteri
 • Nurullah Ataç – Günce 1 – 2
 • Falih Rıfkı Atay – Yolculuk Defteri
 • Cemil Meriç – Jurnal I – II
 • İlhan Berk – El Yazılarına Vuruyor Güneş
 • Refik Halit Karay – Bir Avuç Saçma – Üç Nesil Üç Hayat 

NOT: Günlük şeklinde kaleme alınan farklı türde edebi metinler de bulunmaktadır.

Günlük türünde yazılan roman:

 • Andrè Gide – Kalpazanlar
 • Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

 

Günlük türünde yazılan hikâye:

Ayfer Tunç – Suzan Defter

Günlük türünde yazılan şiir:

Nazım Hikmet – Saat 21-22

 

Nurullah Ataç (1898 – 1957) 

İstanbul’da doğan sanatçı, Galatasaray Lisesinde okumuş ve İsviçre’de eğitim almıştır. Bu eğitimden sonra yurda dönen yazar Darülfünunda (İstanbul Üniversitesi) edebiyat eğitimi aldı. Liselerde Fransızca, edebiyat ve sanat tarihi derslerinde öğretmenlik yaptı. 

Okutmanlık, çevirmenlik yapan Nurullah Ataç, bazı gazete ve dergilerin köşe yazarlığını da yapmıştır. Deneme, eleştiri ve günlük türünde eserler kaleme aldı. Öz Türkçe anlayışını savunan sanatçı yabancı sözcüklerin tamamen dilde atılması gerektiğini savunmuştur. Devrik ve kısa cümleler kullanarak kendine özgü bir dil ve anlatım tarzı oluşturmuştur. 

Deneme ve eleştiri türünde önemli eserler kaleme alan sanatçı dil ve anlatım açısından kendi ürettiği sözcükleri de kullanmıştır.

Eserleri:

Günlük: Günce

Deneme: Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar

 

Tomris Uyar (1941 – 2003) 

İstanbul’da doğan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi.

Adını hikâyeleriyle duyurmuş ve Batı’dan birçok çeviri yapmıştır. 

Eserlerinde şehre sıkışmış sıradan insanların yaşamını eleştirel bir tutumla kaleme almıştır. Öyküleri yabancı dile çevrildi. Eserleriyle birçok ödüle layık görüldü. Bu yönden birçok ödül kazandı. 

Önemli Eserleri:

Öykü: Yürekte Bukağı, Yaza Yolculuk ve

Günlük: Gündökümü, Günlerin Tortusu

 

Blog nedir? 

Günlüğe benzer bir yazı türüdür. Günlüğün genel ağ (web sayfası) ortamına aktarılmış şeklidir. Genel tanımıyla kişinin önemli gördüğü olay, durum, duygu ve düşüncelerini tarih belirterek günü gününe internet ortamına aktardığı yazılardır. 

Blogların Özellikleri 

 1. Farklı konularda yazılabilen bu tür, aynı yazılış biçimlerine sahiptir.
 2. Günlükte olduğu gibi yazarın adı, metnin yazıldığı tarih ve saat belirtilir.
 3. Genel ağ kullanabilen herkes tarafından yazılabilir.
 4. Okunması ve ulaşılması kolaydır.
 5. Bloglarda paylaşılanlar genellikle kronolojik bir sıra halinde yazılırlar.