Mevlana, tam adıyla Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılın ünlü bir Farsça ve Türkçe şiirler yazan mistik şair, düşünür ve İslam dünyasında önemli bir din adamıdır. Mevlana Celaleddin Rumi, bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuş olan ünlü bir 13. yüzyıl mutasavvıf şairi, İslam düşünürü ve Mevlevilik tarikatının kurucusudur.

Gerçek adı Celaleddin Muhammed bin Hüseyin el-Horasanî olan Mevlana, ailesiyle birlikte Moğol istilalarından kaçarak önce Anadolu’ya ve ardından Konya’ya yerleşti. Mevlana, 1207 yılında bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştur ve 1273 yılında Konya, Türkiye’de ölmüştür. Mevlana, aynı zamanda Mevlevi tarikatının kurucusu olarak kabul edilir.

Mevlevilik tarikatı, Mevlana’nın öğretilerini benimseyen ve yaymaya çalışan bir topluluktur. Mevlevilik, özellikle sema ayini ile tanınır. Sema ayini, dervişlerin müzik eşliğinde gerçekleştirdiği dönmeye dayalı bir ibadet şeklidir ve bu ritüel, insanın aşkla Allah’a yakınlaşmasını ve kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkmasını temsil eder.

Mevlana Celaleddin Rumi ve Mevlevilik, bugün hâlâ önemli bir kültürel miras olarak kabul edilmekte ve dünya çapında saygı görmektedir. Mevlana’nın şiirleri ve öğretileri, insanların hayatında yol gösterici nitelikte olup, aşk, hoşgörü ve iç huzurun önemini vurgular.

Mevlana’nın hayatı, tasavvufi öğretiler ve Şems-i Tebrizi ile olan derin dostluğu etrafında şekillenmiştir. Şems-i Tebrizi, Mevlana’nın hayatına büyük bir etki bırakan ve onun manevi dünyasını zenginleştiren bir mutasavvıftır. Bu dostluk, Mevlana’nın en önemli eseri olan “Mesnevi” adlı esere de ilham kaynağı olmuştur.

Mevlana, aşk ve hoşgörü temalı şiirleriyle tanınır ve sözleri dünya çapında geniş bir yankı bulmuştur.

Mevlana’nın bazı ünlü sözleri:

 1. “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”
 2. “Dünya hayatı deniz gibidir, o denizde boğulmamak için gemi lazım. Ey gemi de aşk.”
 3. “Kendi eksiklerini gidermekle uğraşan, başkalarının kusurunu araştırmaya fırsat bulamaz.”
 4. “Ne olursan gel.”
 5. “Aşk, insanın içinde bir ışıktır. O ışık, insanın içinde bir aşktır.”
 6. “Susmak, bazen en doğru cevaptır.”
 7. “Gönül ne kahve ister ne kahvehane; gönül dost ister, kahve bahane.”
 8. “Bir mum, diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.”

Mevlana’nın sözleri, aşk, hoşgörü, merhamet, tevazu ve insanın kendi iç dünyasını keşfetme gibi evrensel konuları işler. Mevlana’nın öğretileri, insanların birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalarını, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için iç huzura ulaşmayı ve manevi dünyayı keşfetmeyi teşvik eder.

Mevlana’nın en ünlü eseri, Mesnevi adlı büyük bir şiir koleksiyonudur. Mesnevi, İslam düşüncesi ve tasavvuf öğretileri üzerine yazılmış bir eser olup, insanın içsel yolculuğunu ve Allah’a ulaşma çabasını anlatır. Mevlana’nın diğer önemli eseri olan Divan-ı Kebir, onun gazel ve rubai türündeki şiirlerini içerir.

Mevlana’nın düşünceleri, insan sevgisi, hoşgörü ve birleşme üzerine yoğunlaşır. O, tasavvufun evrensel değerlerini benimsemiş ve bu değerleri eserlerinde yansıtmıştır. Mevlana’nın öğretileri, günümüzde de dünya çapında birçok insanın ilgisini çekmekte ve onun eserleri, farklı dillerde yayınlanmaya devam etmektedir.

Mevlana’nın 7 Öğüdü

Mevlana’nın 7 öğüdü, Mevlana Celaleddin Rumi’nin insanların daha iyi bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilecek ahlaki ve manevi değerler üzerine verdiği tavsiyelerdir. Bu öğütlere göre, insanlar yaşamlarında aşağıdaki yedi prensibi benimseyerek daha iyi bir yaşam sürdürebilir ve iç huzura ulaşabilirler:

 1. Şüpheden kaçının: Şüpheli düşünceler ve durumlar, insanın zihnini bulandırır ve karar verme yeteneğini zayıflatır. Şüphelerden uzak durarak insan, iç huzurunu koruyabilir ve doğru kararlar alabilir.
 2. Cehaletten uzak durun: Bilgi edinmek ve öğrenmek, insanın gelişimine ve anlayışına katkıda bulunur. Cehalet, insanın düşünsel ve ahlaki gelişimini engeller. Bu nedenle, sürekli öğrenme ve bilgi arayışı önemlidir.
 3. Yalan söylemeyin: Yalan söylemek, insanın dürüstlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyen kötü bir alışkanlıktır. Yalan söylemekten kaçınarak, insanlar arasında güven ve saygıyı sürdürebilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.
 4. İffetsizlikten kaçının: İffetsizlik, insanın ahlaki değerlerini ve kendine saygısını zedeleyen bir davranıştır. İffetsizlikten kaçınarak, insanlar daha sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurabilir ve ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürdürebilir.
 5. Hırs ve düşmanlık beslemeyin: Hırs ve düşmanlık, insanın huzurunu ve yaşam kalitesini düşüren duygulardır. Bu duyguları beslememek ve insanlarla iyi ilişkiler kurarak daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebiliriz.
 6. Kıskançlıktan uzak durun: Kıskançlık, insanın kendisine ve başkalarına zarar veren olumsuz bir duygudur. Kıskançlık yerine, başkalarının başarılarını ve mutluluğunu paylaşarak daha olumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebiliriz.
 7. Gurura kapılmayın: Gurur, insanın kendini başkalarından üstün görmesine ve kibirli bir tutum sergilemesine neden olur ve toplumdan dışlanmasına vesile olur.

Mevlana’nın 7 öğüdü, Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşüncelerini ve öğretilerini yansıtan, insanların hayatlarını daha iyi ve anlamlı kılmaya yönelik önerilerdir. Bu öğütler şu şekildedir:

 1. Cömertlik ve yardımseverlik: Mevlana, insanların cömert ve yardımsever olmalarını önerir. Bu sayede, insanlar ihtiyaç sahiplerine yardım ederek hem kendilerini hem de başkalarını mutlu edebilirler.
 2. Şefkat ve merhamet: Mevlana, insanların şefkatli ve merhametli olmalarını vurgular. Bu şekilde, insanlar başkalarının acılarını ve sıkıntılarını anlayabilir ve onlara destek olabilirler.
 3. Hoşgörü ve sabır: Hoşgörü ve sabır, Mevlana’nın öğretilerinin temel taşlarındandır. İnsanlar, başkalarının fikirlerine ve düşüncelerine saygı göstererek, hoşgörülü ve sabırlı bir toplum oluşturabilirler.
 4. İyilik ve dürüstlük: Mevlana, insanların dürüst ve iyi niyetli olmalarını önerir. Bu sayede, insanlar etraflarındaki insanlarla güvenilir ve güçlü ilişkiler kurabilirler.
 5. İbadet ve taat: Mevlana, insanların ibadet etmelerini ve Allah’a olan bağlılıklarını korumalarını önerir. Bu şekilde, insanlar manevi huzur ve iç denge bulabilirler.
 6. Doğruluk ve sadakat: Mevlana, insanların sözlerinde ve eylemlerinde doğru ve sadık olmalarını vurgular. Bu sayede, insanlar başkalarıyla güvenilir ve sağlam ilişkiler kurabilirler.
 7. İlim ve bilgi: Mevlana, ilim ve bilgiye önem verir ve insanların sürekli öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik eder. Bu şekilde, insanlar daha bilinçli ve anlayışlı bireyler haline gelebilirler.

Mevlana’nın bu öğütleri, insanların düşünce ve davranışlarını geliştirerek, daha iyi ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Mevlana ne demektir ve niçin bu ad kullanılmıştır?

Mevlana, Farsça kökenli bir kelime olup “efendi” veya “saygın öğretmen” anlamına gelir. Mevlana, 13. yüzyılın ünlü İslam düşünürü, şairi ve mistik lideri Celaleddin Rumi’ye verilen saygı ifadesidir. Bu ad, onun o dönemdeki önemine ve etkisine vurgu yapar.

Celaleddin Rumi, insanların manevi öğretiler ve yaşam anlayışlarına rehberlik eden bir kişi olarak görüldüğü için Mevlana adıyla anılır. Ayrıca, onun öğretileri ve eserleri, özellikle “Divan-ı Kebir” ve “Mesnevi” gibi yapıtları, sufizm ve İslam düşüncesi üzerinde büyük etkiye sahip olmuştur. Rumi’nin öğretileri, insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve birlik bilincinin yayılmasını amaçlar.

Mevlana ismi, Rumi’nin öğretilerine saygı ve onun mistik liderliğine olan bağlılığı ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu adla anılan Rumi, günümüzde de dünya çapında birçok insanın ilgisini çeken ve saygı duyulan bir figürdür.

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılın ünlü İslam düşünürü, şairi, din adamı ve mutasavvıfıdır. Aslen Afganistan’da doğmuş, ancak daha sonra ailesiyle birlikte Konya’ya göç etmiştir. Mevlana’nın yaptığı başlıca şeyler şunlardır:

 1. Edebiyat: Mevlana, Farsça ve Türkçe eserler yazmıştır. En ünlü eseri, “Divan-ı Kebir” adlı şiir koleksiyonu ve “Mesnevi” adlı didaktik bir eserdir. Mesnevi, ahlaki değerler, felsefe ve insanın Tanrı’ya ulaşma arzusu hakkında alegorik hikâyeler içerir.
 2. Tasavvuf ve Mevlevilik: Mevlana, Mevlevi tarikatını kurmuştur. Bu tarikat, İslam mistisizmi olan tasavvufun bir kolu olarak kabul edilir. Mevlevilik, müritlerinin içsel dönüşüm ve manevi gelişimine odaklanır.
 3. Sema Ayini: Mevlevi tarikatının sembolü haline gelen Sema Ayini, Mevlana’nın öğretilerinden doğmuştur. Bu ayin, dervişlerin dönerek manevi bir hâle ulaşmayı ve Tanrı’ya yakınlaşmayı amaçladığı mistik bir dans ritüelidir. Sema, insanın kâinattaki yerini ve Tanrı ile olan ilişkisini temsil eden sembolik anlamlar taşır. Dervişler, sema sırasında müzik eşliğinde dönerler ve bu dönme hareketi, kâinatın dengesini ve dönüşünü simgeler.
 4. İnsanlar Arası İlişkiler ve Hoşgörü: Mevlana, insanlar arası ilişkilerde sevgi, hoşgörü ve saygıyı önemseyen bir düşünürdü. Öğretileri, farklı inançlara ve kültürlere mensup insanlar arasında hoşgörü ve birliği teşvik eder. Mevlana, tüm insanların aynı kaynaktan geldiğini ve dolayısıyla birbirine saygı göstermeleri gerektiğini savunur.

Kısaca Mevlana’nın Hayatı ve Eserleri

Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinde doğan ünlü bir mutasavvıf, şair ve düşünürdür. Mevlana, 13. yüzyılın en önemli İslam düşünürlerinden biri olarak kabul edilir ve tasavvuf düşüncesine büyük katkıları vardır. Ailesiyle birlikte Moğol istilası nedeniyle Orta Asya’dan ayrılan Mevlana, önce Bağdat ve ardından Konya’ya yerleşmiştir. Konya, Mevlana’nın hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve öldüğü yerdir.

Mevlana’nın en önemli eseri olan “Mesnevi”, dünya edebiyatında büyük bir öneme sahip olan ve Türkçe, Farsça ve Arapça yazılmış olan bir şiir koleksiyonudur. Mesnevi, düşünsel ve öğretici hikâyelerin yanı sıra aşk, insanlık ve Tanrı’ya yakınlık temalarını işleyen altı ciltlik bir yapıttır. Mevlana’nın bir diğer önemli eseri ise “Divan-ı Kebir” adlı şiir koleksiyonudur. Bu eser, aşk ve mistik deneyimler üzerine yazılmış gazel ve rubailerden oluşmaktadır. Divan-ı Kebir, Mevlana’nın özellikle aşk ve özlem temalarını işlediği, yoğun duygusal ve mistik içerikli bir eser olarak bilinir.

Mevlana’nın düşünceleri ve eserleri, Mevlevilik adı verilen bir tarikatın kurulmasına ilham kaynağı olmuştur. Mevlevilik, Mevlana’nın öğretilerini benimseyen ve yaymaya çalışan bir Sufi tarikatıdır. Mevlevi dervişleri, sema adı verilen dönerek yapılan meditasyon ritüeli ile ünlüdürler. Sema, insanın kâinatla ve Tanrı’yla bütünleşmesini simgeleyen dini ve mistik bir törendir.

Mevlana, evrensel aşk ve hoşgörü mesajlarıyla hâlâ dünya çapında saygı gören ve etkisi süren büyük bir düşünürdür. Eserleri ve öğretileri, insanlar arasındaki sevgi ve hoşgörüyü teşvik eden evrensel değerler taşımaktadır. Bugün dahi, Mevlana’nın eserleri ve düşünceleri dünya çapında sayısız insanın ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi

Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi, 13. yüzyılda yaşamış önemli İslam düşünürleri ve mistik şairleridir. İkisi, Sufizm ve Mevlevilik düşüncesine büyük katkıları olan önemli figürlerdir.

Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), daha çok Mevlana olarak bilinen ve Mevlevilik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen, İslam dünyasının en ünlü mistik şairlerinden biridir. Afganistan’da doğan Rumi, daha sonra Anadolu’ya taşındı ve Konya’da yaşadı. Rumi’nin en ünlü eseri “Mesnevi”dir ve manevi düşüncelerini, aşkın önemini ve insanın Tanrı’ya olan yakınlığını anlatır. Rumi, aşkın ve hoşgörünün evrenselliğini vurgulayan eserleri ile tanınır.

Şems-i Tebrizi (1185-1248), İranlı bir Sufi şair ve Rumi’nin manevi öğretmenidir. Rumi ile tanıştığında, onun mistik düşüncelerinde büyük bir değişime yol açan bu etkileşim, Rumi’nin Şems’i hayatının önemli bir parçası olarak kabul etmesine yol açtı. Rumi, Şems ile olan dostluğunu ve etkileşimlerini, şiirlerinde sıkça dile getirir ve Şems, Rumi’nin eserlerinde önemli bir ilham kaynağıdır. Ne yazık ki, Şems’in ölümü ve ortadan kaybolması, Rumi’yi derinden etkilemiştir.

Mevlana ve Şems, Sufi düşünce ve mistisizmde önemli bir ikili olarak kabul edilir. Rumi’nin şiirleri ve düşünceleri, Şems-i Tebrizi’nin etkisiyle şekillenmiştir ve bu ilişki, İslam düşünce tarihinde önemli bir yer tutar. Mevlevilik tarikatı, bu iki büyük düşünürün etkisiyle gelişmiştir ve bugün dünya çapında kabul görmüştür. Rumi ve Şems’in öğretileri, sevgi, hoşgörü ve maneviyatın önemini vurgulayarak, insanların yaşamlarında daha derin bir anlam arayışında rehberlik etmiştir.

Mevlana’nın Eserlerinde Hümanizm

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden biridir. Anadolu’da yetişen Mevlana, İslam dünyasında olduğu kadar Batı dünyasında da büyük ilgi görmüştür. Eserleri arasında Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi önemli yapıtlar bulunmaktadır. Mevlana’nın eserlerinde hümanizm, yani insan sevgisi ve evrensel değerler, önemli bir tema olarak görülür.

Mevlana’nın hümanizmi, insanların birbirine hoşgörü ve sevgi ile yaklaşması gerektiği düşüncesi üzerine temellenmiştir. O, insanların farklı kültür, din ve düşünceye sahip olabileceğini kabul ederek, her bireye saygı gösterilmesi gerektiğini savunmuştur. İşte bu düşünceler, Mevlana’nın eserlerinde hümanizm olarak adlandırılan evrensel değerlerin temelini oluşturur.

Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi eserlerinde, Mevlana insan sevgisi ve hoşgörüyü ön plana çıkararak, insanlar arasındaki farklılıklara rağmen birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Ayrıca Mevlana, insanın iç dünyasına, ruhsal gelişimine ve kişisel erdeme büyük önem atfeder. Bu da hümanist düşüncenin önemli bir parçasıdır.

Mevlana’nın düşüncelerinde hümanizm, insanın hem kendisini hem de başkalarını daha iyi anlaması ve kabul etmesi amacıyla kullanılır. Bu sayede, insanların birbirleriyle daha iyi ilişkiler kurabileceği, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir dünya hayal edilir.

Mevlana’nın eserlerinde hümanizm, insanların birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşması, hoşgörü ve anlayış göstermesi gerektiği düşüncesini temel alır. Bu evrensel değerler, insanın iç dünyasını ve ruhsal gelişimini ön plana çıkararak, daha iyi bir dünya için önemli bir temel oluşturur.

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılın önemli bir şairi, düşünürü ve İslam dünyasında önde gelen bir mistik figürdür. Mevlana ile ilgili yapılabilecek araştırma konuları şunlardır:

 • Mevlana’nın hayatı ve dönemi: Mevlana’nın yaşamının önemli olaylarını ve dönemin sosyo-politik ve kültürel bağlamını inceleyin.
 • Mevlana’nın eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fihi ve Mektubat gibi önemli eserlerini analiz edin.
 • Mevlana ve Sufizm: Mevlana’nın Sufi düşüncelere katkılarını ve Sufizm ile olan ilişkisini araştırın.
 • Mevlevilik tarikatı: Mevlana’nın kurucusu olduğu Mevlevilik tarikatının temel öğretileri ve ritüelleri üzerine çalışın.
 • Mevlana ve edebiyat: Mevlana’nın şiir ve hikmetlerinde kullanılan dil, imgelem, sembolizm ve edebi teknikler üzerine odaklanın.
 • Mevlana ve felsefe: Mevlana’nın felsefi düşüncelerini ve metafizik görüşlerini inceleyin.
 • Mevlana ve İslam: İslam düşüncesi ve teolojisi üzerinde Mevlana’nın etkisi ve yorumlarına dikkat çekin.
 • Mevlana’nın etkisi ve mirası: Mevlana’nın Türk ve dünya edebiyatı, kültür ve düşünce tarihine olan etkisini ve mirasını değerlendirin.
 • Mevlana ve müzik: Mevlana’nın müziğe bakışı, Mevlevi ayinleri ve sema törenlerindeki müzikal yapı üzerine yoğunlaşın.
 • Mevlana ve günümüzde ilham: Mevlana’nın düşüncelerinin ve öğretilerinin modern dünyadaki yankıları ve etkileri üzerine çalışın.

Mevlana’nın hayatı ve dönemi

Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinde doğdu. O dönemde Belh, Horasan bölgesinin bir parçasıydı ve İslam dünyasında önemli bir kültürel ve bilimsel merkezdi. Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, ünlü bir İslam âlimi ve düşünürdü. Ailesi, Moğol istilalarından kaçarak 1212 yılında Belh’ten ayrıldı ve uzun bir göç yolculuğuna çıktı. Bu süreçte Mevlana, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde önemli kültürel ve dini etkileşimlere maruz kaldı.

Aile, önce Nishapur’a ve ardından Bağdat, Mekke ve Medine’ye gitti. Bu süre zarfında, Mevlana önemli İslam âlimleriyle tanışma ve onlardan eğitim alma fırsatı buldu. Ailesi en sonunda 1228 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’ya yerleşti. Burada Mevlana, babasının ölümünden sonra onun yerini alarak şehrin önemli dini liderlerinden biri haline geldi.

Mevlana’nın yaşamının dönüm noktası, 1244 yılında Şems-i Tebrizi adında gezgin bir dervişle tanışmasıydı. Şems, Mevlana’nın düşüncelerinde ve mistik tecrübelerinde büyük bir dönüşüme yol açtı. İkili arasındaki derin arkadaşlık ve manevi bağ, Mevlana’nın en önemli eserlerinden biri olan Divan-ı Kebir’deki şiirlerine ilham kaynağı oldu. Şems’in 1247’de ortadan kaybolması, Mevlana için büyük bir kayıp ve üzüntü oldu.

Mevlana’nın dört önemli eserinin analizi

 • Mesnevi: Mesnevi, Mevlana’nın en ünlü ve kapsamlı eseri olup, altı ciltten oluşan 26.000’den fazla beyitten oluşmaktadır. Aynı zamanda “Mesnevi-i Ma’nevi” olarak da bilinir ve İslam mistisizminin başyapıtlarından biri kabul edilir. Mesnevi, ahlaki ve manevi öğretileri, hikâyeler ve öğütler içeren didaktik bir yapıya sahiptir. Mevlana’nın insanın içsel yolculuğunu ve gerçek benliğe ulaşma çabasını anlatan öğretileri, Mesnevi’de yoğun bir şekilde ele alınmaktadır.
 • Divan-ı Kebir: Mevlana’nın gazel ve rubailerinden oluşan bir şiir koleksiyonudur. Eserde, aşk, ayrılık, özlem, Allah’a duyulan özlem ve insanın içsel yolculuğu gibi temalar işlenmektedir. Mevlana’nın lirik ve coşkulu üslubu, Divan-ı Kebir’in en belirgin özelliklerindendir.
 • Fihi Ma Fihi: Mevlana’nın sohbetlerinin derlemesidir ve genellikle “Mevlana’nın Söylevleri” olarak çevrilir. Bu eserde, Mevlana’nın öğrencileriyle yaptığı sohbetlerde dile getirdiği düşünceler ve öğretiler yer almaktadır. Fihi Ma Fihi, Mevlana’nın felsefi düşüncelerini, ahlaki değerlerini ve mistik öğretilerini içeren bir kaynak olarak değerlidir.
 • Mektubat: Mevlana’nın öğrencileri, dostları ve çeşitli devlet adamları ile yazışmalarını içeren mektuplardan oluşmaktadır. Bu eser, Mevlana’nın düşüncelerini, öğretilerini ve tavsiyelerini daha doğrudan ve samimi bir şekilde yansıtmaktadır. Mektubat, Mevlana’nın hayatına, kişiliğine ve özel ilişkilerine dair zengin bilgiler sunar.

Mevlana ve Sufizm

 1. Sufi düşüncelere katkılar: Mevlana, Sufi düşünce ve öğretileri üzerine etkili bir yazar ve şair olarak bilinir. Eserlerinde, Sufi düşüncelerini ve değerlerini dile getirir. Özellikle aşk, sevgi, hoşgörü, bağışlama, özveri, tevekkül, ibadet ve Allah’a yakınlaşma gibi temaları işler.
 2. Sufi şairler ve düşünürlerle ilişkisi: Mevlana, Sufi şairler ve düşünürlerle etkileşim içindeydi. Özellikle Şems-i Tebrizi ile olan dostluğu ve manevi bağı, Mevlana’nın düşüncelerini derinden etkilemiştir. Ayrıca, Mevlana, Attar, Hallac-ı Mansur ve Gazali gibi önemli Sufi düşünürlerin eserlerinden etkilenmiştir.
 3. Sufi ritüel ve pratikler: Mevlana, Sufi ritüel ve pratiklere önem vermiştir. Mevlevi tarikatında, sema adı verilen dervişlerin dönerken yaptığı ritüel dans, Sufi düşüncelerin somut bir ifadesidir. Sema, dervişlerin Allah’a olan aşk ve özlemle dönerek, kendilerini O’na adadıkları manevi bir uyanış sürecidir.
 4. Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) anlayışı: Mevlana, Vahdet-i Vücut anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışa göre, tüm varlık, aslında tek bir gerçekliğin (Allah’ın) tezahürleridir. Mevlana’nın eserlerinde, insanın ve evrenin iç içe geçtiği bu bütünsel anlayışı görebiliriz.
 5. Sufizm ve İslam: Mevlana, İslam düşüncesi ve Sufizmi bütünsel bir şekilde ele alır. İslam’ın temel değerlerine ve öğretilerine bağlı kalarak, Sufi düşünceleri ve pratikleriyle İslam’ın içsel ve mistik boyutlarını vurgular.
 6. İnsanın kâmil olma süreci: Mevlana’nın düşüncelerinde, insanın kâmil (olgun) olma sürecine büyük önem verilir. İnsanın dünyevi tutkularını ve benliğini terk ederek, Allah’a yönelmesi ve onunla birlik yaşaması gerektiği öğretilir. Bu süreç, arınma, özveri, aşk ve sabır gerektiren bir manevi yolculuktur.
 7. Aşkın önemi: Mevlana, aşkı (ışk) insanın Allah’a yakınlaşmasının anahtarı olarak görür. Ona göre, aşk insanı dönüştüren ve Allah’a ulaştıran güçtür. Mevlana’nın eserlerinde, aşkın farklı boyutları ve insanın aşk sayesinde yaşadığı manevi uyanış anlatılır.
 8. Hoşgörü ve insan sevgisi: Mevlana’nın düşüncelerinde, hoşgörü ve insan sevgisi önemli yer tutar. Mevlana, insanların birbirlerine saygı göstermeleri, anlayışlı olmaları ve sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini vurgular. Bu anlayış, onun “ne olursan ol yine gel” sözüyle özetlenir.
 9. İnsan ve doğa ilişkisi: Mevlana, doğayı ve tüm yaratılmışları Allah’ın eseri ve birliğin tezahürleri olarak kabul eder. İnsanın doğayla uyum içinde yaşaması ve doğadaki varlıklara saygı göstermesi gerektiğini öğretir.

Mevlevilik Tarikatı

Mevlevilik, 13. yüzyılın büyük düşünürü ve şairi Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulan bir Sufi tarikatıdır. Mevlevilik, İslam’ın mistik yorumu olan tasavvufun önemli bir koludur ve özellikle Mevlana’nın eseri olan Mesnevi adlı yapıt üzerine kuruludur. Tarikat, insanın içsel dünyasını keşfetmeyi ve manevi mükemmelliğe ulaşmayı amaçlar. Mevlevilik, hem düşünceleri hem de ritüelleri ile özgün bir yapıya sahiptir.

Mevlevilik öğretilerinin temel özellikleri:

İnsanın Yaratıcı’ya olan sevgisi: Mevlana, insanın en yüce amacının Tanrı’ya olan sevgi ve aşkla birleşmek olduğunu vurgular. Bu birleşme, insanın manevi dünyasını geliştirerek gerçekleşir.

Hoşgörü ve sevgi: Mevlana, hoşgörü ve sevgi ilkelerini benimseyerek insanların birbirlerine saygı göstermeleri gerektiğini savunur. İnsanların farklı inançlara, kültürlere ve düşüncelere açık olmaları gerektiğine inanır.

Ahlaki değerler: Mevlevilik, İslam’ın temel ahlaki değerlerine vurgu yapar ve insanların dürüst, merhametli ve yardımsever olmalarını öğütler.

Vahdet-i Vücut (Varlık Birliği): Mevlevilik, tüm varlıkların temelde bir olduğu ve her şeyin Tanrı’dan geldiği inancını benimser. Bu anlayış, insanların hem kendilerine hem de diğer canlılara saygı göstermelerini gerektirir.

Mevlevilik Ritüelleri:

Sema: Mevlevilik tarikatının en önemli ve simgesel ritüeli olan Sema, dervişlerin (Mevlevi müritleri) dönerek yaptıkları bir ibadet şeklidir. Sema, insanın Yaratıcı ile birleşme arzusunu ve aşkını ifade eder. Dervişler, Sema sırasında müzik eşliğinde dönerler ve bu dönme hareketiyle fiziksel ve manevi arınmayı hedeflerler.

Zikir: Mevlevilikte zikir, insanın Tanrı’yı anması ve ona yönelmesi için yapılan bir uygulamadır. Zikir, dervişlerin bir araya gelerek Allah’ı anmaları ve tesbih etmeleri şeklinde gerçekleşir.

Âyin-i Mevlevi: Mevlevi ayini, dervişlerin bir araya gelerek Sema ve zikirle birleşen bir ritüel düzenidir. Âyin-i Mevlevi, şu şekilde gerçekleşir:

 1. Naat-ı Şerif: Ayin başlangıcında, Mevlana’nın soyuna ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’e övgüler sunan naat okunur.
 2. Taksim: Ney taksimi adı verilen bu bölümde, neyzen (ney çalan kişi) ney ile bir solo icra eder. Bu kısım, insanın yaratılışından önceki durumunu ve Tanrı ile olan bağını temsil eder.
 3. Devr-i Veled: Dervişler, semahane adı verilen ayin alanına girer ve halka şeklinde dizilir. Dervişler, şeyhlerinin önünde ikişer ikişer dönerken selamlaşarak Devr-i Veled’i gerçekleştirirler.
 4. Zikrullah: Dervişler, “Allah” kelimesini tekrarlayarak zikir yaparlar ve bu sayede manevi hallerini yükseltirler.
 5. Sema: Dervişler, şeyhlerinin izni ile Sema’ya başlarlar. Sema esnasında dervişler, dört selam (bölüm) boyunca dönerler. Bu dört selam, insanın dünya hayatındaki dört aşamayı temsil eder: doğum, ölüm, mahşer ve varlık birliği.
 6. Salâ: Ayin sonunda, dervişler ve şeyhler birlikte dua ederler. Bu bölüm, manevi arınmanın ve Yaratıcı’ya yakınlaşmanın sembolüdür.
 7. Fatiha: Ayinin sonunda, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’den Fatiha suresi okunarak tören tamamlanır.

Mevlevilik, günümüzde Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde birçok insan tarafından benimsenen ve yaşatılan önemli bir tarikattır. Mevlevilik, öğretileri ve ritüelleri ile insanların manevi dünyalarını geliştirmeyi amaçlayan, sevgi ve hoşgörüyü esas alan bir anlayışa sahiptir.

Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) Anlayışı

Mevlana Celaleddin Rumi, Vahdet-i Vücut anlayışını benimseyen önemli bir İslam düşünürü ve şairidir. Vahdet-i Vücut, İslam tasavvuf düşüncesinde önemli bir kavramdır ve tüm varlıkların aslında tek bir gerçeklik olan Allah’ın tezahürleri olduğunu ifade eder. Bu düşünce, evrenin ve içindeki her şeyin, insanların da dâhil olduğu ilahi gerçeklikle bağlantılı olduğunu savunur.

Mevlana’nın eserlerinde, özellikle Mesnevi ve Divan-ı Kebir’de, bu anlayışa dair pek çok öğreti ve hikaye bulunmaktadır. Mevlana, insanın ve evrenin bir bütün olduğunu ve her şeyin Allah’tan geldiğini ve O’na döneceğini anlatır. Bu düşünce, Mevlana’nın “ne olursan ol, yine gel” sözüyle de ifade edilmektedir. Bu ifade, Allah’ın her şeyi kabul ettiğini ve herkesin O’na yönelebileceğini gösterir.

Mevlana, insanın içindeki ilahi aşkı ve özlemi vurgular ve bu aşkın insanı Allah’a yakınlaştırdığını belirtir. Onun eserlerinde, insanın kendi içindeki ilahi gerçekliği keşfetme sürecine dair pek çok şiir ve hikâye bulunur. Ayrıca Mevlana, insanın ve evrenin iç içe geçtiği bu bütünsel anlayışı semazenlerin dönüşleriyle temsil eden Mevlevilik tarikatının da kurucusudur. Mevlevilik, bu anlayışa göre insanın Allah’a yakınlaşma sürecinde önemli bir yol olarak görülür.