UYARI: http://edebiyatokulu.com/ tarafından hazırlanan bu planların başka sitelerde yayımlanması kesinlikle yasaktır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı tüm sınıflar yıllık planları aşağıda yer almaktadır.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ”ne uygun olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıf yıllık planları hazırlanmıştır.

 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programlarının Amacı

 

1.      Edebiyatın tanımını, toplum üzerindeki etkisini kavrar.

2.      Edebi eserlerde yer alan metinlerle Türkçenin önemini kavrar.

3.      Türk kültürünü ve değerlerini yakından tanır.

4.      Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişimi yakından tanır.

5.      Milli ve manevi değerleri öğrenmesini ve bunların önemini kavrar.

6.      Türk edebiyatında yazılan metinleri şekil, içerik ve dil açısından inceler.

7.      Edebi metinler vasıtasıyla okuduğunu anlar ve açıklar.

8.      Dinlediği metinleri anlar ve değerlendirir.

9.      İmla ve noktalama kurallarını öğrenir.

10.  Estetik bir zevk edinmesini sağlar.

 

2020-2021 Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlarının Özellikleri

 

·         Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı 2018 yılında yapılan değişiklikler göz önüne alınarak ve 2019 yılında getirilen ara tatiller dikkate alınarak Türk Dili ve Edebiyatı yıllık planları hazırlanmıştır.

·         Türk Dili ve Edebiyatı yıllık planları 2020-2021 MEB Çalışma Takvimi incelenerek bu çalışma takvimine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

·         2020-2021 Edebiyat yıllık planları detaylı bir şekilde düzenlenmiş, gerekli açıklamalar yapılmış, konular detaylandırılarak tabloda gösterilmiş ve kazanımlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

·         2020-2021 Türk Dili ve Edebiyatı yıllık planlarında belirli gün ve haftalarla ilgili tarihler ve açıklamalar yapılmıştır.

·         Dersin işlenişi ile ilgili detaylı bilgiler sunulmuş, yararlanılacak kaynaklar belirtilmiştir.

 

2021-2022 Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planları İNDİR

 

2020-2021 Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planları İNDİR