2021/2022 eğitim-öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda Türk Dili ve Edebiyatı Eylül dönemi zümresi aşağıda yer almaktadır. 

2021/2021 Eylül Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Alınan Kararlar:

1) Yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda ve ortak sınavlar öncesi ve sonrasında bir araya gelinmesi ve fikir alışverişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine uyumlu olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

2) Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve edebiyat öğretmenlerinin katılımı ile Whatsapp grupları oluşturulacak, faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılacak, sürekli iletişim kurulacaktır.

3) Öğretmenlerimiz her gün öğrencilerine TRT kanallarında ve EBA’ da yayınlanan dersleriyle ilgili Whatsapp üzerinden konu özeti gönderecektir. Ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapılacaktır.

4) Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları tekrardan yapılacaktır.

5) Uzaktan eğitime geçilirse Eba Canlı Ders etkinliklerine katılım takip edilecek ve gerekli raporlar tutulacaktır.

6) Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle yer verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

7) Yıllık planlar ilgili yönetmeliklere göre hazırlanacaktır.  Çalışma takvimine uyulacaktır. Yıllık planlar en son güncellenen müfredata göre yapılacaktır.

8) Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanılacaktır.

9.) Derslerin işlenişinde her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanılacaktır.

10) EBA ve ogmmateryal.meb.gov.tr konuların özelliğine göre sıkı bir şekilde derslerde kullanılacaktır. Bu alandaki gelişmeler takip edilecektir.

11) Teknolojinin kullanımı sırasında aşırılıktan uzak durulacaktır.

12) Derslere öğrencilerin kitap ve defterlerini getirmeleri sağlanacak.

13) Yararlı sitelerle ilgili öğrencilere bilgiler verilecek.

14) Yazar ve şairlerimizin hayatı, eserleri ve onlarla ile ilgili eserler(film, belgesel,…) imkanlar ölçüsünde öğrencilere sunulacaktır.

15) Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul yönetimiyle iş birliğine gidilecektir.

16) Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır. ( Okulumuza takıldıktan sonra )

17) “Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine devam edilecektir.

18) Uzaktan eğitime geçilirse Eba canlı derse gereken özen gösterilecektir. Derse girmeyen öğrencilerle ve velileriyle iletişime geçilecektir.

19) Whatsapp gruplarından gerekli ödevler verilecek ve etkin bilgilendirme yapılacaktır. Oluşturulan testler Eba sayfasından öğrencilerle paylaşılacaktır.

20) Pandemi süreci izin verdiği dâhilde ulaşım şartlarının uygunluğu ölçüsünde yapılacak fuar, seminer ve sempozyumlara katılımda bulunulmasına karar verildi. Okul ve çevre imkânları incelendiğinde dersin içeriği ile ilgili olarak proje, gezi veya gözlem planı hazırlanmasına karar verildi. Gezi ve İnceleme Kulübü ile işbirliği içerisinde hareket edilmesine karar verildi.

21) Yazılı sınavlarda soru sayısının oranı edebiyat konuları için %70, dil bilgisi konuları için %30 şeklinde düzenlenecektir.

22) 1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilecektir. 2.Performans notu: Her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu olarak e-okula işlenecektir. Şartlar uygun olursa 3.Performans notu: Kitap okuma sınavı yapılarak öğrencinin aldığı not e-okula 3.performans notu olarak işlenecektir.

23) Bütün sınavlar ortak yapılacağından yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edecektir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanacaktır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecektir.

24) Pandemi sürecinde uygun şartlar oluşursa,

Her ders için ders içi performans notu verilecek, ayrıca proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini yerine getireceklerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilir. NİSAN ayının 4. haftasında toplanacaktır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilecektir. Bu kontroller Proje Takip Forumu’na işlenecektir.

25) Şartlar uygun olduğu sürece öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif gibi yöntemler uygulanacaktır. Seçkin eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler nazara getirilecektir. Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri, konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır. Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir. Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına, telaffuzlarına dikkat edilecektir.

26) Bakanlığımız tarafından belirtilen tarihler aralığında sosyal etkinlikler, dyk ve hizmet içi etkinlikler ortaya konulacaktır, Kutlama programlarında sorumluluğun öğrenciye verilip öğretmenin rehber konumda olmasına,

27.) Kutlama programlarının hazırlanmasında ve sunulmasında sosyal mesafe kuralına mutlak uyulmasına,

28) Okul kütüphanesinin kullanımında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine dair afiş ve yazıların asılmasına, Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturulmasına,

29) Performans proje kontrollerinde öğrenci ile mesafenin korumasına,

30) Ders anlatımında sıra aralarında dolaşılmamasına, Ders esnasında sınıf kapılarının mümkünse açık tutulmasına, (mümkün olmuyorsa en az iki kere kısa süreli açılmasına)

31) Pencerelerin açık tutulmasının sağlanmasına, Sınıf oturma planında sosyal mesafe kuralına uyulmasına, Öğrenciler ve öğretmenlerin maskeli kullanım kurallarına uymasına,

32) Öğrenme güçlüğü çeken ya da özel duruma sahip öğrenciler için rehberlik servisiyle BEP planın zamanında yapılmasına, Başarı durumlarının artırılması için veli görüşmelerinin ve bilgilendirilmelerinin zamanında yapılmasına, …

  …………………….., alınan kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar etkin şekilde hazırlanıp kullanılacaktır. Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas olacaktır. Uygun şartlar oluştuğunda öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları egzersiz çalışmaları ile daha da etkin bir hale getirilecektir. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitime geçilirse uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir.