Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı olarak bilinen dönemde dört önemli eser kaleme alınmıştır. Destan Dönemi ile İslamiyet’in Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı arasında köprü vazifesi gören bu dönemde önemli eserler kaleme alınmıştır.

  • Kutadgu Bilig
  • Divan-ı Lügati’t Türk
  • Atabetü’l Hakayık
  • Divan-ı Hikmet
  • Dede Korkut Hikâyeleri

UYARI: edebiyatokulu.com tarafından hazırlanan bu testlerin herhangi bir WEB sitesinde ya da kaynakta kullanılmasına iznimiz yoktur. (Telif Hakkı Vardır.)

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili iki tane test bulunmaktadır. Konu içeriğine uygun olarak hazırlanan bu testleri çözdüğünüzde bilmeniz gereken tüm bilgiler karşınıza çıkacaktır.

Ayrıca bakınız. Bu üniteyle ilgili ders notlarını indirebilirsiniz.