UZMAN ÖĞRETMENLİK YETİŞTİRME PROGRAMI DERS NOTLARI (ÖZET)

MODÜL 1: ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

1. BÖLÜM

 1. Farklılaştırılmış Öğretimin Kuramsal Temelleri

 • Farklılaştırılmış öğretim, öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrencilerin çeşitliliğine yanıt vermek anlamına gelir.
 • Öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi Jean Piaget’tir.
 • Gardner’ın çoklu zekâ teorisi
 • Bloom’un taksonomisi
 • Piaget’in bilişsel gelişim kuramı
 • Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanı

 

Vygotsky’nin sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkeleri

 • Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene iki taraflı sosyal etkileşim
 • Öğrencinin kendinden daha bilgili birine ihtiyaç duyması
 • Öğrencinin kendisinin ya da bir rehber vasıtasıyla bir konuya daha rahat ulaşması

Gardner’a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları vardır. Öğretmen bu güçlü tarafları ortaya çıkararak farklı öğrenme yapısına sahip öğrencilerin bilgi düzeyini en üst noktaya çıkarır.

Bloom’un taksonomisi:

(a)hatırlama,

(b) kavrama,

(c) uygulama,

(d) analiz,

(e) sentez

(f) değerlendirme

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Temel İlkeleri

 • Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler.
 • Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir.
 • Öğrenciler için ulaşılabilir görevler, grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin kapasitesine saygı gösterir.
 • Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.
 • Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir.
 • Farklılaştırılmış bir sınıfta, öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır.
 • Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar.

 

Neden Farklılaştırılmış Öğretim?

 • Sınıfta bir iş birliği atmosferi oluşturan öğretmen zaman ve kaynakları esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilirler.
 • Tüm öğrencilerin başarılı olabileceği ve fayda elde edebileceği bir ortamın oluşmasına olanak tanır.
 • Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazırbulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profillerine göre önemli ölçüde farklılaşırlar.
 • Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmen, öğrencilerin farklılıklarını dikkate alarak öğrenme potansiyelini artırmaya çalışır.
 • Farklılaştırılmış öğretim, öğretmenin öğrenci düzeyini dikkate alarak eğitimin içeriğini ve sürecini planlamasına olanak tanır.
 • Bağımsız öğrenme için bireyi ya da grubu öğrenmeye teşvik eder.
 • Öğretmen, öğrencinin öğrenme yolunda daha iyi seçim yapmasına yardımcı olur.

 

Farklılaştırılmış Öğretimin Temel Ögeleri

Ne / Nasıl Farklılaştırılıyor?

Tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmak ve yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri dikkate alınarak eğitimin farklılaştırılması amaçlanır.

 

2. BÖLÜM

 1. Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

İstasyonlar:

 • Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir.
 • İstasyonlar, aynı ortamdadır.
 • Farklı hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir.

Merkezler:

Aynı ortamda yer alır. Aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır.

a) Öğrenme merkezleri: Sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları yerlerdir.

b) İlgi merkezleri: Öğrencilerin konu hakkında, kendi ilgi alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir.

 • Deney Merkezi
 • Eğitsel Oyun Hazırlama Merkezi
 • Soruşturma Merkezi

Öğrenme Ajandaları:

Her öğrenci için farklı görevlerin verildiği, genellikle iki haftalık süreyi kapsayan derse yardımcı olması beklenen bir uygulamadır.

Karmaşık Öğretim:

Farklı öğrenci grupları için oluşturulmuş küçük grup uygulamasıdır. Bu gruplarda görev alan her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır.

Yörünge Çalışmaları:

Öğrencinin işlenen konu etrafında ele alacağı konuyu kendisinin belirlediği ve genellikle 3-6 hafta arasında bir zaman diliminde derse destek amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Giriş Noktaları:

Giriş noktaları stratejisinde öğrencilere aynı anda farklı giriş noktalarından başlama imkânı sunan üstbilişsel öğrenme kuramlarına dayanan bir çalışmadır.

Öğrenme Sözleşmesi:

Öğrencinin aktif olarak katıldığı bir uygulamadır. Bu çalışmada, verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kedilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırma gerçekleştirmektedir.

Katlı Öğretim:

Bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Katlı öğretimde, farklı zorluk seviyelerinde ilgili görevlerden oluşan çeşitli etkinlikler bulunur. Öğretmen, öğrencilerinin bilgi düzeyine göre çalışmalar yapar.

Grup Araştırmaları:

Sınıf ilgi alanlarına göre gruplara ayrılır. Öğretmen verilen araştırmayla ilgili gruplara rehberlik yapar. Amaç araştırma süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.